ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th317162016-09-07 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสซุปเปอร์มาร์เก็ตของไทยแห่งแรกในลาว5 ก.ย. 255908:25 - 10:40https://program.thaipbs.or.th/watch/nU7osnnU7osnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/P2yKLKadIc/playlist.m3u8กำลังซื้อในตลาดบนของประเทศลาวมีความน่าสนใจ เพราะเมื่อสินค้าได้คุณภาพ เรื่องของราคามักจะถูกมองข้ามไป แล้วสินค้าไทยจะได้เปรียบในตลาดบนของลาวหรือไม่ ในช่วงรู้ทันอาเซียนเราจะพาคุณผู้ชมไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตของไทยแห่งแรก ในประเทศลาว94