ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th702692019-03-15 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสข่าวภาษามือ : สิทธิการทำงานของคนพิการ​15 มี.ค. 256212:08 - 04:59https://program.thaipbs.or.th/watch/n6BpGRn6BpGRThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RKl23HLRScGz/playlist.m3u8<p>สิทธิที่คนพิการควรได้รับจากรัฐในปัจจุบันมีเรื่องอะไรบ้าง แม้ว่าเราจะมีความพิการบางอย่าง แต่เราก็มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐ เช่น รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท ได้รับการเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี กู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และกำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวน 100 คน ต้องจ้างงานคนพิการ 1 คน เข้ามาทำงาน ดังนั้น หากรัฐบาลชุดใหม่ควรมีการสื่อสารกับคนพิการให้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งคนที่ดูแลคนพิการ ควรได้รับทราบถึงสิทธิที่ผู้พิการพึงมีด้วย</p><p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>335