ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th1006122020-08-12 18:50:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยกองทัพกังวลการชุมนุมของนักศึกษา12 ส.ค. 256320:22 - 00:20https://program.thaipbs.or.th/watch/lOOqDYlOOqDYThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/S7SM2GRwyWIp/playlist.m3u8ยังคงมีปฏิกิริยาหลากหลายจากการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกลุ่มนักวิชาการกว่า 100 ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ข้อเรียกร้องเป็นไปตามกฎหมายต้องรับฟัง แต่ขณะเดียวกัน ท่าทีจากฝ่ายความมั่งคง ชัดเจนว่าไม่สบายใจ ทั้งกระทรวงกลาโหม และกองทัพเรือ กังวลการสร้างความแตกแยก ติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในรายการข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/EveningNews">www.thaipbs.or.th/EveningNews</a>29