ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th798282019-09-12 10:30:00qoderจับตาสถานการณ์ปฏิกิริยาหลังศาลมีคำวินิจฉัยกรณีถวายสัตย์12 ก.ย. 256213:19 - 10:37https://program.thaipbs.or.th/watch/k9x565k9x565ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Rbpp2TeD42jX/playlist.m3u8<p>ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมา และมีการให้เหตุผลด้วยว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ไม่อยู่ในอำนาจตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าการอภิปรายกรณีถวายสัตย์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ แต่ล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่า การรอภิปรายจะดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไว้ ท่ามกลางความคิดเห็นที่หลากหลายก่อนหน้านี้<br></p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a> </p>5