ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th335372016-10-13 09:00:00qoderนารีกระจ่างรู้หรือไม่ slow life คืออะไร13 ต.ค. 255910:57 - 23:40https://program.thaipbs.or.th/watch/jTsXr0jTsXr0ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/N3jx5joiIB/playlist.m3u8แอบเห็นกระแสการใช้ชีวิตแบบ Slow life ว่อนโซเซียลมีเดีย จนเริ่มอยากรู้แล้วล่ะว่า การใช้ชีวิตแบบ Slow life แท้จริงเป็นการใช้ชีวิตแบบจิบกาแฟแบรนด์ดังหรือแค่ใช้ชีวิตให้เรื่อยเปื่อยมากขึ้นกันแน่ ถ้าอย่างนั้นมาไขความกระจ่างในช่วงกระจ่างจิต79