ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th497632017-12-19 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : เปิดพื้นที่ให้ “ผู้สูงวัย” กับ “โครงการอัศวินผมขาว”19 ธ.ค. 256011:02 - 01:17https://program.thaipbs.or.th/watch/ivak8Tivak8TThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QeDqAzCp1XdY/playlist.m3u8<p>“โครงการอัศวินผมขาว” เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้สูงวัยได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนในสังคม เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับคนวัยนี้อีกครั้ง มาพูดคุยกันกับ ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นายกสมาคมบ้านปันรัก ประธานโครงการอัศวินผมขาว และคุณพิราวรรณ์ จันทนาวิวัฒน์ ครูสอนหัตถศิลป์ ถักไหมใจสัมพันธ์ 1 ในอัศวินผมขาว</p>35