ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th392302017-03-28 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสทุเรียนสูญญากาศถูกปากคนจีน28 มี.ค. 256008:54 - 17:20https://program.thaipbs.or.th/watch/ituqVnituqVnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QF7wUcOpr78a/playlist.m3u8<p>ผลไม้สำคัญของไทยกำลังจะออกสู่ตลาด ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ซึ่งกระบวนการแปรรูปเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ชาวสวนสามารถจำหน่ายสินค้าได้ราคา และยิ่งหากรักษาคุณภาพของผลไม้ไว้ได้ก็ยิ่งทำให้ขายสินค้าได้ราคายิ่งขึ้น<span></span></p>28