ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th513482018-01-23 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสร้องเรียนนำม้าน้ำสัตว์สงวนย่างขายนักท่องเที่ยว23 ม.ค. 256109:47 - 05:00https://program.thaipbs.or.th/watch/iFDllAiFDllAThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QhW1dWwEruug/playlist.m3u8<p>มีการร้องเรียนที่ตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี มีร้านค้านำม้าน้ำมาย่างขายให้แก่นักท่องเที่ยว เบื้องต้นเจ้าของตลาดน้ำสั่งตรวจสอบร้านค้าดังกล่าว</p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00 - 07.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></p>33