ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th615162018-09-14 12:30:00qoderจับตาสถานการณ์ไทยเป็น 1 ใน 38 ประเทศ ที่มีพฤติกรรมคุกคามนักสิทธิมนุษยชน14 ก.ย. 256115:40 - 08:42https://program.thaipbs.or.th/watch/hgnrDQhgnrDQThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R3brYA6vfeJW/playlist.m3u8<p>รายงานประจำปี ฉบับที่ 9 ขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ระบุให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 38 ประเทศ ที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยรายงานฉบับนี้จะถูกเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในวันที่ 19 กันยายนนี้</p> <p>อ่านข่าวเพิ่มเติม <a href="http://news.thaipbs.or.th/content/274559">http://news.thaipbs.or.th/content/274559</a></p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>15