ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th385162017-03-08 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสสรรพากรดำเนินการเกบภาษี "ทักษิณ"8 มี.ค. 256010:34 - 21:19https://program.thaipbs.or.th/watch/hHd7YxhHd7YxThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QDFRBkb8BjJs/playlist.m3u8ผลสืบเนื่องจากการพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อ 7 ปีก่อน ให้ยึดทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรี และประเมินเก็บภาษีกว่า 16,000 ล้านบาท นายกรัฐมนตรียืนยันว่า การจัดเก็บภาษี อยู่ระหว่างการดำเนินการของสรรพากร26