ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th334402016-10-11 09:00:00qoderนารีกระจ่างกระดาษปริศนาขู่กรรโชกทรัพย์11 ต.ค. 255910:48 - 07:42https://program.thaipbs.or.th/watch/ghu3r6ghu3r6ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/vCJCTzPLUx/playlist.m3u8การเข้าห้องน้ำสาธารณะ นอกจากจะต้องระวังโจรระวังกล้องแอบถ่าย อีกหนึ่งกลโกงที่ต้องระวัง คือ การที่พวกโจรมัน เขียนจดหมายมาเสียบไว้ที่รถ โดยบอกไว้ว่า มีภาพของเราระหว่างทำธุระในห้องน้ำ แล้วก็ขู่เอาเงินจากเราเพื่อแลกกับภาพถ่าย เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมในช่วงภัยรอบตัว42