ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th865702020-01-06 10:30:00qoderจับตาสถานการณ์​ปรับแผนจัดการน้ำช่วงหน้าแล้ง จ.สงขลา6 ม.ค. 256312:58 - 13:10https://program.thaipbs.or.th/watch/fnVv4afnVv4aThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RmlzOCgYxGj3/playlist.m3u8<p>อ่างเก็บน้ำ 3 แห่งของจังหวัดสงขลา มีน้ำต้นทุนเฉลี่ยร้อยละ 40 ขณะที่เกษตรจังหวัดสงขลาสั่งการทั้ง 16 อำเภอ เก็บข้อมูลการปลูกพืชหน้าแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการร่วมกับชลประทาน<br></p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a> </p>11