ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th371902017-01-30 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสชาวลำปางชิงเผาก่อนการประกาศห้ามเผา30 ม.ค. 256008:41 - 02:57https://program.thaipbs.or.th/watch/ezjpcYezjpcYThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Q9kWPan9ZbOF/playlist.m3u8หลายจังหวัดภาคเหนือเร่งเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยกำหนดมาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน รวม 89 วัน โดยขอความร่วมมือทุกหน่วย แจ้งราษฎรในพื้นที่ให้งดการเผาป่า เผาวัชพืชหรือสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่า ขณะที่ชาวบ้านในจังหวัดลำปาง เร่งชิงเผา ป้องกันไฟลามทุ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี39