ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th70526qoderเลือกตั้ง 2562ที่มานายกรัฐมนตรี20 มี.ค. 256216:21 - 16:26https://program.thaipbs.or.th/watch/eUgPIGeUgPIGThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RLEaUFwD7h56/playlist.m3u8<p>การเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากจะมีระบบในการคำนวณ ส.ส.แบบใหม่แล้ว กระบวนการการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังมีกลไกพิเศษเพิ่มขึ้นมา ทั้งการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองผ่านบัญชีนายกรัฐมนตรี และกลไกในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านรัฐสภา</p><p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>15