ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th349772016-11-29 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสทัพฟ้าช่วยชาวนา29 พ.ย. 255910:08 - 16:24https://program.thaipbs.or.th/watch/eKqPsqeKqPsqThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/7tNbbajXC8/playlist.m3u8ในช่วงเวลาที่ราคาข้าวตกต่ำ หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน พยายามหาแนวทาง และเปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้ามาขาย อย่างกองทัพอากาศ จัดงาน"ทัพฟ้าช่วยชาวนา" ทั้ง 2 ท่านก็ไปสังเกตการณ์ที่งานมาด้วยใช่มั้ยครับ ดิฉันไปพูดคุยกับเกษตรกรกว่า 10 จังหวัด ที่นำข้าวหลากหลายสายพันธุ์มาขายในราคาย่อมเยา เป็นข้าวที่ชาวนาปลูกเองสีเอง นอกจากความน่าสนใจของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ลูกชาวนาก็มีส่วนร่วมช่วยชาวนาประชาสัมพันธ์ โดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการส่งต่อความช่วยเหลือ พูดคุยกับนักเรียนนายเรืออากาศ ลูกชาวนาแท้ๆ ที่มาเป็นจิตอาสาในงานนี้ด้วย105