ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th825792019-10-30 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสส่องความเสี่ยง : ช่องโหว่กลไกไทยรับมือขยะข้ามพรมแดน30 ต.ค. 256209:51 - 19:30https://program.thaipbs.or.th/watch/eCRxtgeCRxtgThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RgLdNITvDmKY/playlist.m3u8<p>ข้อมูลจากงานวิจัยโครงการขับเคลื่อนความรู้สู่สาธารณะเพื่อการจัดการของเสียที่ยั่งยืน เผยผลการศึกษายังพบว่าการอนุญาต ตรวจสอบ การนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียจากด่านศุกากร ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดและช่องโหว่ให้เลี่ยงการตรวจสอบได้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่คนไทยยังคงต้องเผชิญจากความเสี่ยงจากขยะอิเล็กทรอนิกส์</p>10