ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th557112018-05-03 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์ยืนยันไม่ประกาศราคาน้ำมันล่วงหน้าช่วยตลาดแข่งขัน3 พ.ค. 256117:21 - 02:59https://program.thaipbs.or.th/watch/e4hlQne4hlQnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Qqyiiim0bgaw/playlist.m3u8<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปฏิเสธว่าไม่ได้ห้ามผู้ค้าน้ำมันประกาศราคาน้ำมันล่วงหน้า แต่เป็นการขอความร่วมมือ เพราะต้องการเห็นการแข่งขันในตลาด<br>อ่านข่าวเพิ่มเติม <a href="http://news.thaipbs.or.th/content/272004">http://news.thaipbs.or.th/content/272004</a></p>24