ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th699002019-03-08 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ : นักวิจัยพบฝุ่นขนาดเล็กในเมืองเชียงใหม่มีมากที่สุด8 มี.ค. 256211:24 - 05:49https://program.thaipbs.or.th/watch/cvrg0Lcvrg0LThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RK65f0rLqjsG/playlist.m3u8<p>คุณภาพอากาศ จ.เชียงใหม่ แม้ว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานว่ายังคงดีอยู่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีตลอดทั้งวัน บางช่วงเวลาฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับสุขภาพ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงพยายามศึกษาสาเหตุของฝุ่น เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้น</p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>28