ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th444522017-08-22 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : สอนทำขวดน้ำดักยุง22 ส.ค. 256010:50 - 09:31https://program.thaipbs.or.th/watch/cL8pAMcL8pAMThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QSzyzOmSyIm/playlist.m3u8<p>ช่วงนี้ฝนกลับมาตกถี่ขึ้น ยุงกลับมาชุม อย่างน้อยที่ดักยุงทำเองนี้ อาจลดปริมาณยุงบริเวณบ้านของคุณให้น้อยลง ลดภาวะคนในครอบครัวเป็นไข้เลือดออกได้ไม่มากก็น้อย จะมีวิธีทำอย่างไร เรามาลงมือทำกันเลย </p>55