ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th735172019-05-24 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสC-site Report : ชาวนารอน้ำฝนทำนาปี24 พ.ค. 256211:28 - 16:15https://program.thaipbs.or.th/watch/aQskzlaQskzlThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RRLdyi99TYBw/playlist.m3u8<p>ชาวนาบางส่วนใน จ.พิษณุโลก ยังคงรอน้ำฝนเพื่อทำนาปี ซึ่งเมื่อก่อนหากฝนตกลงมา ชาวนาส่วนใหญ่จะหว่านข้าว แล้วรอน้ำฝนเลี้ยงต้นข้าว แต่ปัจจุบันหากทำแบบนั้น จะต้องคอยกำจัดวัชพืช รวมถึงเสี่ยงว่าข้าวจะตายหากฝนทิ้งช่วงนาน จากนั้นไปดูเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด และธรรมนวัตกรรม ต้นไม้เทศน์ได้</p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>22