ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th318292016-09-07 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสข้าวกข.69 ทับทิมชุมแพ7 ก.ย. 255909:30 - 18:36https://program.thaipbs.or.th/watch/a7r6Cua7r6CuThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/moG8RHarej/playlist.m3u8เรื่องน่าชื่นชมยินดีสำหรับชาวนาและคนไทย ที่จะได้มีโอกาสปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ๆ และบริโภคข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวพันธุ์นี้ นักวิชาการที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จ.ขอนแก่น พัฒนาด้วยการผสมพันธุ์ข้าวมานานถึง 10 ปี กว่าจะได้ขึ้นทะเบียน เป็นข้าวพันธุ์ กข.69-ทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวลูกผสมระหว่างข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง กับข้าวพันธุ์เตี้ย จึงทำให้มีคุณค่าโภชนาการเหมือนข้าวสังข์หยด เหนียวนุ่ม หุงขึ้นหม้อ และสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย116