ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th925352020-04-07 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอส​มุม(การ)เมือง : ยุทธศาสตร์ช่วงชิงพื้นที่การเมือง "ยุคโควิด-19"7 เม.ย. 256309:49 - 15:36https://program.thaipbs.or.th/watch/Ziw2lnZiw2lnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RvRIX5vzYoKb/playlist.m3u8<p>ยังได้เห็นความพยายามของภาคการเมืองทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาโควิด-19 หรือแสดงความพร้อมร่วมมือกับรัฐบาล เรื่องการจัดหางบประมาณ บางข้อเสนอถูกนำไปใช้จริง แต่เมื่อการสื่อสารถูกปรับรูปแบบเป็นการแถลงของ ศบค.เราอาจไม่ได้เห็นการตอบกลับจากรัฐบาลมากนัก แต่อาจไม่สำคัญเท่าเป้าหมายของการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างผลงานสู่สายตาประชาชน<br></p><p>ชมย้อนหลังรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>11