ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th714722019-04-09 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสประเด็นทางสังคม : โครงการตู้หนังสือ ส่งต่อหนังสือให้กับเด็กที่ขาดโอกาส9 เม.ย. 256211:40 - 07:56https://program.thaipbs.or.th/watch/ZPK91uZPK91uThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RN73F5YtEwSj/playlist.m3u8<p>การที่เด็ก ๆ ไม่สามารถเข้าถึงหนังสือนั้น มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งเรื่องของความยากจน และการปิดตัวลงของโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่ง จึงมีโครงการดี ๆ ที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนหันมารักการอ่าน และยังช่วยลดปัญหาการเข้าถึงหนังสือลงได้ นั่นคือ "โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก" เป็นโครงการที่โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก ต่อยอดมาจากโครงการในมูลนิธิเด็ก ไปดูกันว่าการจัดตั้งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กรักการอ่านได้จริงหรือไม่</p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>11