ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th604832018-08-23 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : น้ำหนักหลักร้อยก็ลดได้ คุยให้กระจ่างเรื่องอ้วน ๆ23 ส.ค. 256110:35 - 01:57https://program.thaipbs.or.th/watch/ZJWE8BZJWE8BThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R1VziHuslq1R/playlist.m3u8<p>ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างที่เล็กหรือใหญ่ การดูแลสุขภาพก็ยังจำเป็นต้องมาก่อนเสมอ แต่ถ้าหากเรามีรูปร่างที่ใหญ่ เราควรดูแลตนเองอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรง มาติดตามกับ รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ หัวหน้าคลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และร่วมพูดคุยกับผู้ป่วยที่พิชิตอาการป่วยนอนติดเตียงเพราะความอ้วน จนสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง</p><p> ติดตามชมรายการนารีกระจ่าง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.05 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang">www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang</a></p>0