ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th517432018-01-31 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : เยือนถิ่นลำพูน เมืองแห่งความสุข31 ม.ค. 256110:41 - 09:58https://program.thaipbs.or.th/watch/YYu3htYYu3htThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QiHBNkJehI6F/playlist.m3u8<p>ในวันนี้พาไปกันที่ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จังหวัดนี้นับว่าเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศ วันนี้ไปร่วมพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดการจัดการขยะของจังหวัดลำพูน ติดตามกับคุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน</p>41