ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th688462019-02-14 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสจับตาข่าวเด่น (14 ก.พ. 62)14 ก.พ. 256213:49 - 00:35https://program.thaipbs.or.th/watch/Y4nXA1Y4nXA1ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RI1pxdldS3sM/playlist.m3u8<p>พาราควอต สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช เป็นที่นิยมในพื้นที่การเกษตร เนื่องจากราคาถูก หาง่าย ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช แต่ส่งผลให้เกิดสารตกค้างในพืชผัก และแหล่งน้ำ หน่วยงานหลายแห่งในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาฆ่าวัชพืช และมีการตั้งกรรมการขึ้นมาหลายชุด เพื่อพิจารณาว่าจะยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส แล้วผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาเป็นอย่างไร มาร่วมจับตาการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยการห้ามใช้สารเคมีพาราควอตในการทำการเกษตร<br></p><p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>7