ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th889192020-02-14 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอส​แพทยสภา เล็งเอาผิดแพทย์ร่วมกระบวนการอุ้มบุญข้ามชาติ14 ก.พ. 256309:11 - 17:40https://program.thaipbs.or.th/watch/XPfITJXPfITJThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RqR7K2sINlZI/playlist.m3u8<p>เหตุการณ์จับหญิงไทยรับจ้างอุ้มบุญ คงจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าการอุ้มบุญผิดกฎหมายในไทยยังแก้ไม่ได้ทั้งหมด กลุ่มคนที่ทำธุรกิจกับชีวิตมนุษย์ก็ยังหาวิธีใหม่ในการหลบเลี่ยง มีความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมร่างกฎหมายอุ้มบุญ มองว่ากฎหมายไม่ได้มีช่องโหว่ แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ ขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่ามีสถานพยาบาลไทยบางแห่งเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งแพทยสภาเตรียมนำข้อมูลไปตั้งกรรมการสอบจริยธรรมกับแพทย์ที่ร่วมขบวนการ<br></p> <p>ชมย้อนหลังรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>15