ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th918672020-03-28 13:45:00qoderเปิดบ้าน Thai PBS​รู้เท่าทันสื่อ : Panic Buying คืออะไร27 มี.ค. 256314:00 - 14:50https://program.thaipbs.or.th/watch/W9JBlDW9JBlDThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RuRqWRflaOwH/playlist.m3u8<p>ภาพการกว้านซื้อของจนหมดชั้นวางสินค้า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก การซื้อสินค้าด้วยอาการตื่นตระหนกเช่นนี้ คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Panic Buying แล้วเราควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ Panic Buying ไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กัน<br></p> <p>ติดตามชมรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส ย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/OpenThaiPBS">www.thaipbs.or.th/OpenThaiPBS</a></p>34