ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th809332019-09-30 18:50:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : จีนเตรียมแสดงแสนยานุภาพทางทหารข่มขวัญศัตรู30 ก.ย. 256221:25 - 20:13https://program.thaipbs.or.th/watch/W5PhmPW5PhmPThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RdZ2XIkVp7p/playlist.m3u8<p>วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวจีนที่จะร่วมกันฉลองวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปีนี้การจัดงานจะยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ครั้ง เนื่องจากตรงกับวันครบรอบ 70 ปี และจะมีการแสดงแสนยานุภาพทางทหาร มีการนำอาวุธรุ่นใหม่ออกมาแสดง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการส่งข้อความไปถึงผู้ประท้วงในฮ่องกงด้วยหรือไม่</p><p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong>ติดตามได้ในวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ ในข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ทุกวันจันทร์ - </strong><strong> ศุกร์ 18.50 - 20.30 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ 18.00 - 20.15 น. ทางไทยพีบีเอส ชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/EveningNews">www.thaipbs.or.th/EveningNews</a></strong></p>25