ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th448262017-08-30 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสนำผู้ป่วยชาวเขาส่งรพ.ไม่ทัน จ.กาญจนบุรี30 ส.ค. 256014:44 - 13:12https://program.thaipbs.or.th/watch/VpJEouVpJEouThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QTlgeznd4IcV/playlist.m3u8<p>ไม่ใช่ครั้งแรก ที่การลำเลียงผู้ป่วย จากตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองต้องพบอุปสรรค กรณีล่าสุด เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมง นำผู้ป่วยที่เผลอกินยาฆ่าแมลงเข้าไป ส่งโรงพยาบาล แต่ด้วยเส้นทางที่เป็นห่างไกล และใช้เวลานาน ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด</p>28