ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th556022018-05-01 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : ปรับความเข้าใจใหม่เรื่องการเงิน พฤติกรรมการใช้แบบไหน "ถูก" หรือ "ผิด"1 พ.ค. 256110:50 - 19:39https://program.thaipbs.or.th/watch/VX4EYNVX4EYNThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QqlTnUtUCC8E/playlist.m3u8<p>หลาย ๆ คนมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต คือ จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อสะสมคะแนน และเมื่อถึงเวลาจ่ายหนี้บัตรเครดิต กลับจ่ายเพียงแค่ครึ่งราคา หรือ จำนวนที่ต้องจ่ายขั้นต่ำ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะส่งผลให้เราต้องเสียเงินเพิ่มจากเดิม แล้วเราควรจะมีพฤติกรรมการใช้เงินแบบไหน ไปติดตามกันกับ คุณมณฑานี ตันติสุข นักเขียนและวิทยากรด้านการเงิน</p><p> ติดตามชมรายการนารีกระจ่าง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.05 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang">www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang</a></p>95