ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th450722017-09-04 21:10:00qoderแสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย๙ ทรงนำ ทำอย่างพ่อ : พระราชดำรัสนำชีวิต “ทำต่อไป”4 ก.ย. 256022:22 - 18:08https://program.thaipbs.or.th/watch/Uj37EOUj37EOThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QUGndlgCsBWU/playlist.m3u8<p>ภาพวันนี้เป็นภาพของศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานคณะกรรมการถวายการตรวจและดูแลรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่เคยประสบปัญหาการทำงานของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีคนไข้เข้ารับการรักษาจำนวนมาก จึงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหานี้ เมื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงรับฟังอยู่ครู่หนึ่ง ก็มีพระราชดำรัสว่า "ทำต่อไป" ทำให้นายแพทย์ท่านนี้ ฉุกคิดได้ เลิกท้อใจ และเดินหน้าทำงานต่อไปตามพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 </p>37