ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th575932018-06-15 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์เปิดฟังความเห็นเพิ่มจัดเก็บภาษีเงินรางวัลสลากฯ15 มิ.ย. 256113:09 - 06:58https://program.thaipbs.or.th/watch/UEjGl7UEjGl7ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Qv18TF8zzSF5/playlist.m3u8<p>กรมสรรพากรเปิดฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเดินหน้าเพิ่มการจัดเก็บภาษีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้ถูกรางวัล ร้อยละ 2 ของเงินรางวัล จากเดิมเพียงร้อยละ 0.5 ทั้งนี้คาดว่าการเพิ่มการจัดเก็บอัตราอากรแสตมป์ จะทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปีละ 1,400 ล้านบาท</p> <p>อ่านข่าวเพิ่มเติม <a href="http://news.thaipbs.or.th/content/272789">http://news.thaipbs.or.th/content/272789</a></p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>24