ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th353062016-12-08 09:00:00qoderนารีกระจ่างช่วงนารีจัดให้ : ตลาดคลองผดุงฯ แหล่งรวมสินค้าดีจากทั่วประเทศ8 ธ.ค. 255911:02 - 17:41https://program.thaipbs.or.th/watch/T6NMVBT6NMVBThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/dgzndZOFqU/playlist.m3u8ช่วงนารีจัด พามาที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เดินชมสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ทั้งของกิน ของใช้ สินค้าขึ้นชื่อแต่ละตำบลก็มา อาทิ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าลายขิดและผ้าขาวม้า, วิสาหกิจชุมชนผ้าด้นมือ อ.อู่ท่อง จ.สุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์เสื้อ ปลอกหมอน ผ้าห่ม, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิค ศิลปะประดิษฐ์ เครื่องหนัง งานศิลปะ, มานะออร์คิด กล้วยไม้สด กล้วยไม้ประดิษฐ์ (สำหรับเป็นของขวัญ) ซึ่งยังมีร้านค้าอีกมากมาย ติดตามได้ในรายการนารีกระจ่าง วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.30 น. ทาง ไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live208