ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th430732017-07-19 09:05:00qoderนารีกระจ่างกระจ่างรอบตัว : TV HDR คืออะไร?19 ก.ค. 256009:00 - 10:06https://program.thaipbs.or.th/watch/SzPbvMSzPbvMThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QPm6Jpwha9UZ/playlist.m3u8<p><b>กระจ่างรอบตัว : </b><b>TV HDR คืออะไร?</b><br><strong></strong></p><p>เรื่องของเทคโนโลยีจอภาพ TV HDR ที่หลายคนยังสงสัยอยู่ว่า HDR คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ติดตามจากกระจ่างรอบตัว</p><p><strong>ติดตามได้ในรายการนารีกระจ่าง วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.05 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>25