ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th969442020-06-10 14:05:00qoderสถานีประชาชน​สถานีร้องเรียน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งศูนย์ปราบปรามเงินกู้นอกระบบ10 มิ.ย. 256316:29 - 00:39https://program.thaipbs.or.th/watch/RtMHYIRtMHYIThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/S1V0pE52ImLw/playlist.m3u8<p><span style="background-color: initial;">ลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปน.ตร. โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ขณะที่การร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบช่วงโควิด-19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้เสียหายอ้างถูกนายทุนเงินกู้ทางออนไลน์ นำเอกสารและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ กลายเป็นเท้าแชร์ ความเสียหายกว่า 7 ล้านบาท</span><br></p> <p>ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/People">www.thaipbs.or.th/People</a> </p>33