ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th488172017-11-27 09:05:00qoderนารีกระจ่างครัวนารี : กุ้งสะเออะ27 พ.ย. 256013:30 - 04:22https://program.thaipbs.or.th/watch/Rd9Jr5Rd9Jr5ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Qc9nniy2JuT5/playlist.m3u8<p>ฝั่งครัววันนี้ มีเมนูที่ใช้วัตถุดิบหลักจาก "กุ้งฝอย" ซึ่งเชฟของเราจะทำออกมาเป็นอาหารรสแซ่บที่มีชื่อว่า "กุ้งสะเออะ" ถ้าอยากรู้ว่ากุ้งจะสะเออะยังไง เดี๋ยวเรามาถามจากเชฟหนุ่มกันเลย</p><p><u>วิธีทำ</u></p><p>1 นำกุ้งฝอยและกุ้งแม่น้ำมาหมักในน้ำปลากับมะนาว ทิ้งไว้สัก 10 นาที</p><p>2.หลังจากนั้นแยกพักทิ้งเอาไว้ (เก็บน้ำที่หมักแยกไว้ต่างหาก น้ำที่หมักกุ้งนี้ โบราณเรียกว่า น้ำสะเออะ)</p><p>3.นำน้ำสะเออะที่ได้มาปรุงรส แล้วนำไปปรุงสุกกับกุ้งที่แยกไว้ จากนั้นนำวัตถุดิบที่เหลือมาปรุงรวมกัน เป็นอันเสร็จสิ้น</p>108