ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th889802020-02-14 18:50:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย"ชวน" ย้ำ ปชป.เป็นสถาบันการเมือง14 ก.พ. 256320:00 - 11:54https://program.thaipbs.or.th/watch/ROSupZROSupZThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RqTlfGCcizsO/playlist.m3u8<p>หลังจากลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ในที่สุดทั้ง "กรณ์" และ "อรรถวิชช์" ประกาศจัดตั้งพรรคกล้าโดยไปแจ้งกับ กกต.แล้ว แต่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ถูกจับเชื่อมโยงกันเมื่อ "ชวน" ไปปาฐกถาพิเศษ ช่วงหนึ่งพูดว่า ผู้บริหารพรรคต้องไม่ใจเสาะ คิดทิ้งประชาธิปัตย์ไป</p>20