ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th691572019-02-21 15:05:00qoderคนสู้โรครู้สู้โรค : ฟื้นฟูสายตาสูงวัยด้วยวิถีธรรมชาติ21 ก.พ. 256216:37 - 16:46https://program.thaipbs.or.th/watch/REWx2nREWx2nThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RIhe4XQkDWly/playlist.m3u8<p>เมื่ออายุมากขึ้น สายตาก็เริ่มเปลี่ยน ช่วงรู้สู้โรควันนี้ชวนมาเรียนรู้การฟื้นฟูดวงตาด้วยวิถีธรรมชาติ กับอุราภา วัฒนะโชติ ผู้เชี่ยวชาญการดูแลดวงตาด้วยวิถีธรรมชาติ ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a><br></p>775