ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th318892016-09-08 09:00:00qoderนารีกระจ่างถูกแฮกรหัสเอทีเอ็ม8 ก.ย. 255911:38 - 14:31https://program.thaipbs.or.th/watch/QkBh7kQkBh7kThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/D5ZyeBOi8V/playlist.m3u8การใช้ตู้เอทีเอ็มต้องระวังให้ดี เพราะอาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไป ผู้เสียหายในครั้งนี้สูญเงินไปเกือบแสนบาท เนื่องจากถูกขโมยข้อมูลที่รายละเอียดบัตรจากอุปกรณ์ที่มิจฉาชีพติดไว้ที่ตู้เอทีเอ็ม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ52