ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th395002017-04-04 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสอนุโลมเล่นสงกรานต์ท้ายกระบะถนนสายรอง4 เม.ย. 256015:46 - 02:20https://program.thaipbs.or.th/watch/PrhAfxPrhAfxThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QFoXTmK3CBQ/playlist.m3u8<p>รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า จะอนุโลมให้เล่นสงกรานต์บนท้ายกระบะได้ เฉพาะในเขตชุมชน หรือถนนสายรอง ที่รถใช้ความเร็วต่ำ<span></span></p>28