ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th453982017-09-11 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสศูนย์เด็กเล็กเทอดไทย ต้นแบบโภชนาการอาหารชาติพันธุ์11 ก.ย. 256008:29 - 04:42https://program.thaipbs.or.th/watch/PrbZOMPrbZOMThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QUsLIEP0eGTT/playlist.m3u8<p>มีความพยายามจากท้องถิ่น ที่จะแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งวิถีการกินพื้นบ้าน อาจทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถจัดเมนูอาหารที่หลากหลาย และคุณค่าทางอาหารสูงให้กับเด็กชาติพันธุ์ ติดตามจากคุณสุจิตรา สร้อยเพชร<span></span></p>33