ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th556172018-05-01 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์อย.เพิ่มมาตรการคุมเครื่องสำอาง1 พ.ค. 256115:06 - 20:29https://program.thaipbs.or.th/watch/PhevABPhevABThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QqmH5GDRnXZR/playlist.m3u8<p>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จะเพิ่มมาตรการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางก่อนออกใบอนุญาต รวมถึงปรับเลข อย.ให้ปลอมได้ยากขึ้น รวมถึงกำหนดมาตรฐานการรีวิวสินค้าด้วย<br>อ่านข่าวเพิ่มเติม <a href="http://news.thaipbs.or.th/content/271948">http://news.thaipbs.or.th/content/271948</a></p>22