ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th758112019-07-03 08:00:00qoderวันใหม่วาไรตี้ประเด็นทางสังคม : โภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยื่น3 ก.ค. 256212:58 - 12:58https://program.thaipbs.or.th/watch/PGrBytPGrBytThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RV8RhmJx51PX/playlist.m3u8<p>จากเรื่องราวปัญหาการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็ก จนทำให้เด็กได้กินอาหารกลางวันที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน จะพาไปดูการแก้ไขปัญหาโภชนาการนี้ที่โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชนเผ่า ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ที่หลากหลายและนักเรียนที่นี่มีฐานะยากจน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชนเผ่า ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ที่หลากหลายและนักเรียนที่นี่มีฐานะยากจน</p> <p>ติดตาม "วันใหม่วาไรตี้" ในรายการ วันใหม่ ไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety">www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety</a></p>23