ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th690922019-02-20 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสสนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว วาระ 2 - 3 วันนี้ (20 ก.พ. 62)20 ก.พ. 256211:53 - 14:05https://program.thaipbs.or.th/watch/OnUKWDOnUKWDThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RIadxfOkD97u/playlist.m3u8<p>ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก จนทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องออกมาชี้แจงเพื่อลดกระแสความไม่พอใจ</p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>0