ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th335362016-10-13 09:00:00qoderนารีกระจ่างท้องอย่างไรที่เรียกว่า “พร้อม”13 ต.ค. 255910:54 - 00:53https://program.thaipbs.or.th/watch/NrjZWtNrjZWtThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/uAE3uInryy/playlist.m3u8มาถึงเรื่องราวที่เรจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนในสังคมไทยยุคใหม่ค่อนข้างกังวลนั่นคือ การเพิ่มประชากร หรือการตั้งครรภ์ ซึ่งหลายครั้งมีข่าวเด็กท้องก่อนวัย หรือข่าวแม่คลอดลูกแล้วทิ้งให้เราได้เสพกันเกือบทุกวัน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นปัญหาสังคมที่หลายฝ่ายกังวลและอยากเร่งแก้ไข วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะว่า การตั้งครรภ์ หรือมีลูก ในสภาวะแบบไหนที่เรียกว่า “พร้อม” กับผู้อำนวยการสำนักการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ คุณสมชาย แกมทอง66