ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th628832018-10-16 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : อาหารทะเลอินทรีย์ วิถีบริโภคปลอดภัย16 ต.ค. 256111:20 - 16:40https://program.thaipbs.or.th/watch/MiU8bLMiU8bLThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R6bvMysZBkcH/playlist.m3u8<p>มาติดตามเรื่องราวของ โครงการประมงพื้นบ้าน - สัตว์น้ำอินทรีย์ ความหมายของประมงอินทรีย์คืออะไร แล้วโครงการนี้คืออะไร เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเป็น "อาหารทะเลอินทรีย์" มาติดตามกัน </p><p> ติดตามชมรายการนารีกระจ่าง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.05 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang">www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang</a> </p>20