ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th454532017-09-11 21:10:00qoderแสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัยหมู่บ้านออมสัจจะ11 ก.ย. 256022:04 - 07:35https://program.thaipbs.or.th/watch/KosulrKosulrThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QUveop8GSSjX/playlist.m3u8<p>"หนี้นอกระบบ" ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมมาช้านานแล้ว การจะแก้ปัญหาให้หมดไปอย่างยั่งยืนนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่าย หมู่บ้านขอนขว้าง ตำบลดงขี้เหล็กเองก็เช่นกัน ก่อนหน้านี้ชาวบ้านกับหนี้นอกระบบก็เคยเป็นของคู่กันมาก่อน จึงเป็นสิ่งคุ้นเคยตาที่ชาวบ้านที่นี่เคยพบเจออยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นภาพบาดใจของผู้ใหญ่บ้าน บุญศรี จันทร์ชัย เขาจึงคิดที่จะก่อตั้ง สถาบันการออมทรัพย์ หรือที่ชาวบ้านในดงขี้เหล็กรู้กัน คือ "การออมสัจจะ"<span></span></p>51