ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th797172019-09-10 18:50:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยเศรษฐกิจแย่ หรือแค่ความรู้สึก10 ก.ย. 256220:47 - 22:58https://program.thaipbs.or.th/watch/KM7shQKM7shQThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RbftthcMrBjP/playlist.m3u8<p>ในเวลานี้คนส่วนหนึ่งมีเงินแต่ไม่กล้าใช้ ส่วนคนอีกกลุ่มอยากใช้แต่ไม่มีเงิน แล้วที่บอกเศรษฐกิจยังโตอยู่ เงินไปอยู่ที่ใคร นักเศรษฐศาสตร์ที่ติดตามเรื่องนี้ เขาบอกว่า เงินส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกไปที่คนทั่วไปสักเท่าไหร่ แต่จะอยู่ในกลุ่มส่งออก ค้าปลีก หรือธุรกิจใหญ่ๆ มากกว่า</p>22