ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th375092017-02-07 09:05:00qoderนารีกระจ่าง“ว่านสาวหลง” ภูมิปัญญาไทยที่ต้องบอกต่อ7 ก.พ. 256011:04 - 05:47https://program.thaipbs.or.th/watch/Jxxd3vJxxd3vThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QAVuMCk9Zjxw/playlist.m3u8วันนี้เราจะมาแนะนำ "ว่านสาวหลง" ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังจะมา สอนคุณผู้ชมทำ "สีผึ้ง ว่านสาวหลง" และ "น้ำยาบ้วนปาก ว่านสาวหลง" ใช้กันเองอีกด้วย98